KAKO DO IZPITA?

Pred začetkom opravljanja vozniškega izpita mora vsak kandidat opraviti:

Nato mora na izpitnem centru uspešno opraviti GLAVNO TEORIJO in šele nato lahko prične s PRAKTIČNIM USPOSABLJANJEM. Ob spremstvu izbranega učitelja vožnje mora vsak kandidat opraviti minimalno 20 ur vožnje  (minimalno števil ur je zakonsko določeno).

Ob koncu praktičnega usposabljanja, avtošola potrdi evidenčni karton kandidata, s katerim se na izpitnem centru prijavi na GLAVNO VOŽNJO. Po uspešno opravljeni glavni vožnji kandidat pridobi VOZNIŠKI IZPIT.